English

Meer informatie over Tjeenk Willink

Meer informatie kunt U vinden in de volgende bronnen:

 • "De notabele families Willink en Tjeenk Willink. Hun oorsprong en samenhang (1560-1750)", Bastiaan Willink en Yvette Hoitink, in: "De Nederlandsche Leeuw", 's-Gravenhage, 2012, nummer 1.
 • Geslachtregister van Harmanus Didericus Tjeenk Willink en Aleida Maria Colenbrander, Zwolle, 1861.
 • Geslachtregister van Harmanus Didericus Tjeenk Willink en Aleida Maria Colenbrander, A.W.F. Tjeenk Willink, Zwolle, 1944.
 • "Historische Ontwikkelingen in het Welzijnswerk. Voordrachten van Martina Tjeenk Willink", Heuting, Ernest en Rob Neij, Zutphen, 1985.
 • "Mr. Martina Tjeenk Willink, lid Eerste Kamer 1946-1969", R.E. van Ditzhuizen, in: "Aan deze zijde van het Binnenhof", 1991.
 • Kwartierstatenboek Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde II, 's-Gravenshage, 1983.
 • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000.
 • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946.
 • Nederlands Patriciaat, 28e jaargang, Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenshage, 1942.
 • Nederlands Patriciaat, 69e jaargang, Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenshage, 1985.
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 3, Leiden, 1914.
 • Stamboek der Willingen: of Geslachtsregister der nakomelingen van Jan Willink en Judith Busschers, beginnende met het jaar 1591 en strekkende tot den jaare 1767, na nauwkeurig onderzoek opgesteld en uitgegeven door P. Beets, Deventer: Cavaije, 1767.
 • Nederland's Wapenboek, deel 1, Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, C.E.G. ten Houte de Lange (red.), ISBN 90-800382-7-X.