English

Familiewapen Tjeenk Willink

Het familiewapen van de familie Tjeenk Willink bestaat uit vier kwartieren.

Kwartier I en IV zijn azuur (blauw) met daarop een gouden eikentak. Aan de tak zitten twee bladeren en drie eikels, alle uitgevoerd in goud (or). Dit deel stamt af van Willink.

Kwartier II en III van de heraldiek zijn zilver (argent) met een gouden anker. Dit deel stamt dus af van Tjeenk.

Het helmteken is de eikentak van het schild tussen een blauwe vlucht. De dekkleden zijn blauw, gevoerd van goud.

Dit wapenschild wordt gevoerd sinds de negentiende eeuw. Tegenwoordig wordt de zegelring met familiewapen nog steeds gedragen.