English

Martina Tjeenk Willink

VIII.5-2Mr. Martina Tjeenk Willink (R.N.L., O.O.N.) (ouders onder VI), geboren Batavia (Nederlands-Indië) 5 juni 1905, overleden Lochem 27 februari 1992, oud-algemeen secretaris Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, lid (PvdA) Eerste Kamer der Staten Generaal van 23 juli 1946 tot 16 september 1969.

Tijdens haar studie rechten was Martina Tjeenk Willink noviaatpraeses van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. In die tijd was zij de mentrix en goede vriendin van prinses Juliana.

Martina Tjeenk Willink was lange tijd de enige vrouw in de Eerste Kamer.

Zij heeft geprobeerd te bemiddelen in de Greet-Hofmans-affaire die in de jaren 50 speelde rond het Koninklijk Huis.

Martina is de tante van de latere Eerste Kamer voorzitter Herman Tjeenk Willink.

Loopbaan

 • Volontair Armenraad te 's-Gravenhage, van 1932 tot 1938.
 • Wooninspectrice Haags Centraal Woonbeheer, van 1938 tot 1940.
 • Secretaris Armenraad te Arnhem, van 1940 tot 1950.
 • Medewerkster Landelijk Bureau Nederlands Volksherstel te 's-Gravenhage.
 • Secretaris-generaal Bestuursraad Nederlands Volksherstel, van 29 augustus 1945 tot 1948.
 • Secretaris-generaal Raad van Beheer Nederlands Volksherstel, van 29 augustus 1945 tot 1948.
 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de Partij van de Arbeid, van 23 juli 1946 tot 16 september 1969.
 • Algemeen secretaris en hoofd bureau Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk (1957: Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk / Welzijn), van 25 november 1946 tot 1 november 1966.

Nevenfuncties

 • Secretaris Koningin Juliana Fonds, van 5 augustus 1948 tot 1966.
 • Lid hoofdbestuur Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap.
 • Vice-voorzitter Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake het Inzamelingswezen.
 • Lid Staatscommissie-Wiarda inzake de herziening van de Loterijwet, van maart 1958 tot augustus 1961.
 • Lid-deskundige Commissie Vraagstukken Subsidiëring Maatschappelijk Werk, van 1956 tot 1960.
Martina Tjeenk Willink

Terug naar stamboom