English

Familiestamboom Tjeenk Willink

Er is een complete versie van de stamboom van de familie Tjeenk Willink beschikbaar. Voor enkele personen is een eigen pagina opgezet, deze is bereikbaar via de stamboom.

Er is ook een foto van de familiedag 2003 beschikbaar, waarop U kunt zien welke naam er bij een gezicht hoort (of andersom natuurlijk).

Zou U interessante foto's, aanvullingen en verbeteringen kunnen doorgeven? Met uw hulp kunnen we de stamboom nog completer maken!