English

Herman Diederic Tjeenk Willink

VIII.1-4Herman Diederic Tjeenk Willink (O.O.N.) (ouders onder VIII.1), Vlissingen 12 december 1872, overleden Haarlem 11 februari 1945, mede-oprichter en lid firma H.D. Tjeenk Willink & Zoon, sinds 1928 directeur N.V. H.D. Tjeenk Willink & Zoon's Uitgevers Mij. te Haarlem, vertegenwoordiger van Nederland in de Internationale Commissie van het Internationale Uitgevers-Congres

Informatie over H.D. Tjeenk Willink in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Terug naar stamboom