English

Hermanus Diedericus Tjeenk Willink

VIII.1Dr. Hermanus Diedericus Tjeenk Willink (R.O.N.) (ouders onder VII.1), geboren Zwolle 21 juli 1843, overleden Haarlem 8 maart 1917, theoloog.dr., doopsgezind predikant laatst (1873) te Vlissingen, uitgever te Haarlem, lid firma A.C. Kruseman en Tjeenk Willink 1874-1877, mede-oprichter (1898) en lid firma H.D. Tjeenk Willink & Zoon, uitgeverij te Haarlem, lid firma W.E.J. Tjeenk Willink, uitgevers te Zwolle 1885-1909, mede-oprichter (1880) Nederlandsche Uitgeversbond, lid gemeenteraad van Haarlem, trouwt Amsterdam 3 september 1868 Henriette Barendine van der Goot, geboren Rotterdam 21 oktober 1847, overleden Haarlem 6 september 1915, ouders Ds. Pieter van der Goot en Clazina Margaretha Mabé Grevingh

Kinderen:

  1. Judith Geertruid Tjeenk Willink, geboren Tjalleberd (Aengwirden) 28 juni 1869, overleden Tjalleberd 28 juni 1869
  2. Pieter Tjeenk Willink, volgt (IX.1)
  3. Wolterus Everhardus Jonas Tjeenk Willink, geboren Amsterdam 16 september 1871, overleden Amsterdam 3 oktober 1871
  4. Herman Diederic Tjeenk Willink (O.O.N.), geboren Vlissingen 12 december 1872, overleden Haarlem 11 februari 1945, mede-oprichter en lid firma H.D. Tjeenk Willink & Zoon, sinds 1928 directeur N.V. H.D. Tjeenk Willink & Zoon's Uitgevers Mij. te Haarlem, vertegenwoordiger van Nederland in de Internationale Commissie van het Internationale Uitgevers-Congres
  5. Catherina Margaretha Tjeenk Willink, geboren Haarlem 13 juli 1874, overleden Haarlem 5 januari 1875
  6. Mr. Henri Bernard Tjeenk Willink, geboren Haarlem 7 december 1879, overleden Haarlem 8 augustus 1945, secretaris Raad voor de Scheepvaart, trouwt Haarlem 14 mei 1914 Johanna Elisabeth Haver, geboren Haarlem 25 januari 1873, overleden Haarlem 11 januari 1943, ouders Hermanus Jacobus Haver en Elisabeth Hasselmeijer
  7. Femina Margaretha Tjeenk Willink, geboren Haarlem 17 december 1885, overleden Arnhem 10 augustus 1977, trouwt Arnhem 21 mei 1907 Mr. Johannes Gerardes de Vries Robbé, geboren Ede 30 juni 1881, overleden Arnhem 13 november 1947, 1e luitenant inf., advocaat en procureur te Arnhem, rechter-plv. Arnhem, leraar staatswetenschappen R.H.B.S. te Wageningen, ouders Johannes Gerardus de Vries Robbé en Nicolasina Lobry
Overlijdensbericht Hermanus Diedericus Tjeenk Willink Hermanus Diedericus Tjeenk Willink

Terug naar stamboom